Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

Cookies og personvern

Avarn Security AS tar personvern på alvor og vi skal behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi skal ikke behandle personopplysninger med mindre vi har et lovlig grunnlag for det. Med behandling menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Behandlingen av personopplysninger er regulert i de nasjonale personopplysningslover, men en rekke andre lovverk som blant annet økonomiloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan slik informasjon skal behandles.

Avarn Security AS er behandlingsansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av avarnsecurity.no / avarnsecurity.se / avarnsecurity.fi./ avarnsecurity.com

Formålet med innsamlingen av personopplysninger via vår hjemmeside er å loggføre bruken av avarnsecurity.no/.se/.fi/.com 
Loggen brukes til å lage statistikk over bruken av nettstedet og som grunnlag for å kunne forbedre nettstedet. Loggen brukes også av sikkerhetshensyn for å avdekke eventuelle angrep og uautorisert bruk av avarnsecurity.no/.se/.fi./.com.
Ved bruk av avarnsecurity.no/.se/./fi/.com. gir du samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies), les mer i vår informasjonskapselerklæring.