Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Nokas og AVARN i gang med tidenes sammenslåingsprosess i sikkerhetsbransjen

Nokas og AVARN i gang med tidenes sammenslåingsprosess i sikkerhetsbransjen. - Vi er nå i gang med å slå sammen to store likeverdige sikkerhetsselskap, sier konsernsjef Heine Wang i Nokas. I løpet av en måneds tid regner vi med å ha den nye ledelsen på plass. Deretter vil sammenslåingen skje gradvis i løpet av et års tid.
Nokas og AVARN i gang med tidenes sammenslåingsprosess i sikkerhetsbransjen. - Vi er nå i gang med å slå sammen to store likeverdige sikkerhetsselskap, sier konsernsjef Heine Wang i Nokas. I løpet av en måneds tid regner vi med å ha den nye ledelsen på plass. Deretter vil sammenslåingen skje gradvis i løpet av et års tid.

søndag 12. mai 2019

Etter at konkurransemyndighetene i Finland, Sverige og Norge nå har godkjent AVARN-transaksjonen, er sammenslåingen av AVARN og Nokas nå i gang. Det nye Nokas-konsernet får rundt 17.000 ansatte med en årsomsetning på rundt NOK 8 milliarder.

Oppkjøpet innebærer at Nokas får en markedsposisjon som det nest største sikkerhetsselskapet i Sverige og Finland. I Norge er Nokas og Securitas omtrent like store.

- Vi er nå i gang med å slå sammen to store likeverdige sikkerhetsselskap, sier konsernsjef Heine Wang i Nokas. I løpet av en måneds tid regner vi med å ha den nye ledelsen på plass. Deretter vil sammenslåingen skje gradvis i løpet av et års tid.

Kunder og ansatte står i fokus

I en overgangsperiode vil selskapene fortsette under sine respektive varemerker, for på et tidspunkt gå over til å arbeide kun under Nokas-varemerket. Heine Wang sier fokuset fremover blir å sørge for at både AVARN og Nokas gjennom hele sammenslåingsprosessen opprettholder den gode leveransekvaliteten til kundene og at de når de oppsatte målene.

- Kundene våre vil alltid stå i sentrum for valgene vi gjør, og medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs for å oppnå målene vi har satt oss. Derfor kommer vi til å involvere våre medarbeidere og være åpne og ærlige i den interne kommunikasjonen fremover. Vi har fokus på kunder og ansatte og det er i sammenslåingsprosessen naturlig for oss å se på hvordan vi kan effektivisere virksomheten for å øke konkurransekraften vår og for å skape lønnsomhet som er bærekraftig over tid, sier Heine Wang.


Sammenslåingen gir økt konkurransekraft

Nokas blir nå største utfordrer til Securitas og konsoliderer et fragmentert svensk og finsk sikkerhetsmarked preget av et høyt konkurransepress. Virksomheten i Sverige blir den største i Nokas-konsernet. Nokas får tilført betydelig bredde og kompetanse gjennom de rundt 7000 AVARN-medarbeiderne i to land. Konsernsjefen forteller at de to virksomhetene kompletterer hverandre på mange områder og at sammenslåingen vil gi økt konkurransekraft i hele konsernet.

- Vil skal skape trygge arbeidsplasser, økt kvalitet og innovative nye tjenestekonsepter til kundene våre. Når vi nå slår sammen AVARN og Nokas, blir vi bedre rustet til å levere høy kvalitet til konkurransedyktige priser gjennom økt kompetanse, ressurser, kapasitet, geografisk nærvær og flere stordriftsfordeler. Det skal komme både kundene, eierne og medarbeiderne våre til gode, avslutter Heine Wang.