Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss
Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

Informasjon til våre kunder vedrørende pågående koronaepidemi

I Nokas følger vi utviklingen av koronaviruset tett og følger de rådene som til enhver tid blir gitt av Folkehelseinstituttet når det gjelder tiltak for å hindre ytterligere smittespredning.

Vi har iverksatt en omfattende beredskapsplan som skal bidra til at vi i størst mulig utstrekning er i stand til å gjennomføre alle leveranser i henhold til inngåtte avtaler.  

Status 23.mars 2020

 • I øyeblikket er våre leveranser i liten grad påvirket av koronaviruset, og den daglige driften går tilnærmet som normalt
 • Nokas står klar til å kunne bidra med vektere og teknisk personell og vi kan på kort varsel løse små og store sikkerhetsoppdrag som måtte dukke opp rundt om i hele landet. Ta kontakt med oss om vi kan bistå.

 Dette medfører at du som kunde er godt ivaretatt om noe skulle inntreffe. Vår koronastab følger situasjonen fra time til time og vi er klare til på kort varsel å iverksette nødvendige tiltak så langt det er mulig for å opprettholde driften og leveransekvaliteten som forventes av oss. I tiden som kommer vil vi også måtte påregne å påta oss andre viktige oppdrag. Vi vil forsøke å innfri disse behovene så langt det er mulig. 

Den siste tiden har vi oppdatert vårt planverk og iverksatt en rekke tiltak som i sum skal bidra til at vi også i tiden som kommer kan ivareta vårt samfunnsoppdrag med målsetning om å sikre mennesker og verdier.

Risikovurderinger og handlingsplaner

 • Sentrale og lokale risikovurderinger er oppdatert for å sikre våre totale operasjoner
 • Det er iverksatt konkrete handlingsplaner i alle regioner med mål om at driften og leveransen kan opprettholdes så langt det er mulig. Dette forutsetter imidlertid at vi til enhver tid klarer å holde et stort flertall av våre ansatte arbeidsdyktige og at vi gjennom fleksible ordninger finner gode lokale løsninger. Vi erkjenner imidlertid at mange av våre medarbeidere kan være særskilt eksponert for mulig smitte i forbindelse med uunngåelig nærkontakt. Derfor har vi et stort fokus på forebyggende smittetiltak. Her er både verneombud og tillitsmannsapparatet godt involvert i arbeidet


I Nokas har vi blant annet innført disse innskjerpende rutinene:

 • Reiseforbud på alle forretningsreiser til utlandet
 • Tjenestereiser innenriks frarådes og skal begrenses til strengt nødvendige. Det oppfordres til økt bruk av video/Teams-møter i stedet
 • Innført begrensinger i kantinedrift
 • Økt hyppighet og forsterket på renhold på våre lokasjoner
 • Så fremt det er praktisk mulig anbefaler vi våre kontoransatte om å ta i bruk hjemmekontor
 • Ansatte som har planlagt private reiser utenfor Norden anbefales om ikke å gjennomføre disse
 • Ansatte holdes fortløpende oppdatert om råd og retningslinjer fra FHI når det kommer til gode hygieneregler, så som viktigheten av håndvask og bruk av hånddesinfeksjon. Dette gjelder i særdeleshet før de møter eller oppsøker våre kunder eller deres ansatte, men også i alle andre anledninger for å beskytte seg selv og andre mot smittespredning
 • Samme krav til hygiene stilles til alle våre leverandører

 Har du spørsmål knyttet til vår leveranse til deg

Vi vil så langt det er mulig holde våre kunder oppdatert om utviklingen. Følg også med på nokas.no for å holde deg orientert.

Ved konkrete spørsmål som berører ditt kundeforhold oppfordrer vi til å ta kontakt med din kundekontakt i Nokas, eventuelt kontakte vårt kundesenter på telefon 915 02580.