Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss
Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

I Avarn Security bryr vi oss om mennesker og verdier

Hjelp oss å gjøre riktig

Vi er stolte over arbeidet vi gjør hver eneste dag – året rundt. Derfor er det viktig for Avarn Security å gjøre jobben riktig. En viktig del av dette er å ha en whistleblower –funksjon på plass.

Whistleblowing – funksjonen kan benyttes for å rapportere kriminelle handlinger man mistenker er begått, sanksjonert eller bevisst unnlatt å rapportere, av personer i ledende stillinger eller av nøkkelpersoner i konsernet.

Med en person i en ledende stilling mener vi:

  • Styrerepresesentant i Avarn Security konsernet
  • Medlem i Avarn Security konsernledelse
  • Person som rapporterer direkte til noen i konsernledelsen
  • Administrerende direktør i et av Avarn Security-konsernets datterselskap

Med nøkkelperson menes en ansatt som har mulighet til på selvstendig grunnlag å ta avgjørende beslutninger på selskapets vegne.

Nedenfor har vi listet opp eksempler på forhold og handlinger som kan gi grunnlag for rapportering gjennom whistleblowing:

  • Økonomisk kriminalitet som trusler, bestikkelser, bedrageri eller forfalskning
  • Grove sikkerhetsbrudd på arbeidsplassen
  • Grove overtredelser av miljøregler og forurensning av miljø
  • Alvorlige former for diskriminering og trakassering

Rapporteringsrutinene kan benyttes av ansatte i Avarn Security sine nordiske selskaper, samt kunder, leverandører, 3.parts-leverandører og andre interessenter med tilknytning til disse selskapene, og følger gjeldende lover og regler i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Her kan du legge igjen din anonyme rapport

Følg de enkle anvisningene for å sende inn rapporten din.

Rapporten din blir behandlet anonymt.

Du har muligheter til å legge igjen dine kontaktopplysninger.

Rapporten blir sendt til Avarn Security sin compliance-funktion og vår HR-avdeling. De vil gjennomgå rapporten og gjøre en vurdering av hvordan rapporten skal håndteres.