Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss
Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

Kundeløfte og samfunnsansvar

Vi trygger mennesker og verdier

I Avarn Security trygger vi mennesker og verdier. Alle ansatte jobber for å ivareta tryggheten og sikkerheten til våre kunder, kolleger og vår omverden. All adferd, alle avgjørelser, alle bestemmelser og avtaler er gjenspeilet i vårt kundeløfte - "Tryggheten vi gir!"

Tryggheten vi gir

 • Vi er opptatt av å ivareta helse, miljø og sikkerhet
 • Vi har fokus på å levere kvalitet
 • Vi er opptatt av etikk og moral
 • Vi tar vare på hverandre og våre kunder

Miljø og sertifiseringer

Selv om Avarn Security sin virksomhet ikke medfører noen miljørisiko i form av utslipp eller giftstoffer, synes vi det er viktig å tenke på miljøet som en del av vårt samfunnsansvar. Miljø utgjør en stor del av vårt HMS-arbeid som sikrer både de ansatte og kunder. I tillegg til å ha ISO-sertifiseringer på både kvalitet og miljø har Avarn Security kvalifikasjoner innen AchillesJQS, Achilles TransQ, Achilles Sellicha og Startbank. Det betyr at vi er en godkjent leverandør til alle kunder som måtte kreve slike kvalifikasjoner. Avarn Security er også med i Grønt Punkt Norge.

Våre policier innen miljø og kvalitet sendes ut på forespørsel.

Våre øvrige godkjenninger:

 • Godkjent i henhold til Lov om Vaktvirksomhet
 • Godkjent av Luftfartstilsynet
 • Godkjent alarmstasjon i henhold til EN 50518
 • FG godkjent alarmmontasje
 • Godkjent låsesmed

Science Based Targets

Avarn Security tar klimautfordringene på alvor. Vi har forpliktet oss til å sette mål og følge opp disse gjennom Science Based Targets. 
Les mer om SBT her

Våre klimaambisjoner

En absolutt reduksjon av klimautslipp fra våre virksomheter:

 • Med 30 % innen 2030
 • Med 50 % innen 2040
 • Nær 0 innen 2050

For å nå våre klimamål jobber vi blant annet med disse tiltakene:

 • Anerkjenne ny teknologi som kan hjelpe oss med å nå våre klimamål
 • Optimalisering av drift
 • Digitalisering
 • Våre virksomheter skal være lokalisert i nærheten av offentlig kommunikasjon og oppfylle strenge miljøkriterier tilsvarende nullutslippsbygg
 • Kontinuerlig utskifting til fossilfrie kjøretøy
 • Redusere reisevirksomheten ved bruk av digitale verktøy og møter
 • Redusere kunderelaterte serviceinspeksjoner og alarmutrykninger gjennom fjernservice og moderne teknologi
 • Vi stiller miljøkrav til våre leverandører og underleverandører
  Og mer…

Se også