Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss
Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

Avarn Security og Tech Mahindra inngår samarbeid

Avarn Security og teknologiselskapet Tech Mahindra har inngått en avtale om at Tech Mahindra overtar som totalleverandør av IT, regnskaps-, lønns- og HR-tjenester til Avarn Security i Norge og Sverige.

Avtalen innebærer at Tech Mahindra overtar tjenester knyttet til leveranse av IT, regnskap-, lønns- og HR-tjenester inkludert (omtrent) 100 personer fra høsten 2022. 

Avarn Security sine behov for IT- og andre fellestjenester er i endring. I en omfattende vurdering av fremtidige behov, ser vi oss mest tjent med å inngå et partnerskap med et selskap som har spisskompetanse innenfor digital utvikling. Med dette samarbeidet forsterker vi fokuset på å bli «best in class» innenfor Avarn Security sine kjernevirksomheter som er sikkerhetstjenester og cash handling. Gjennom partnerskapet sikrer vi en god teknologisk plattform, økt kapasitet og kompetanse for våre IT- og fellestjenester fremover, samt forutsigbare kostnader.

Avtalen mellom Tech Mahindra og Avarn Security ble signert etter en bred og omfattende utvelgelsesprosess. Tech Mahindra ble valgt i konkurranse med flere andre internasjonale tjenesteleverandører. I utvelgelsesprosessen har Tech Mahindra, sammen med sine samarbeidspartnere, vist grundig forståelse for Avarn Security sine behov og solid kompetanse innenfor de relevante fagområdene.

- Videre digitalisering er en forutsetning for vår utvikling i en sikkerhetsbransje i endring, og vil tjene både Avarn Security og våre kunder. Tech Mahindra tilbyr sikker og stabil drift, forvaltning av eksisterende løsninger og utvikling av nye innovative løsninger som sikrer at vi utnytter potensialet i ny teknologi, sier Vidar Berg, konsernsjef i Avarn Security Group.

- Vi gleder oss til å innlede et langsiktig samarbeid med Avarn Security. Samarbeidet vil hjelpe Avarn med å oppfylle sin visjon om å levere førsteklasses sikkerhetsløsninger til sine kunder. For Tech Mahindra gir dette partnerskapet en mulighet til å utvide vårt lokale fotavtrykk og levere tjenester lokalt. Jeg ser frem til å ønske 100 nye medlemmer velkomne til Tech Mahindra familien, sier Gaurav Gupta, landssjef.

- Vi gleder oss til å ønske Avarn Security sine dyktige IT, regnskaps-, lønns-, og HR-medarbeidere velkommen til oss. Sammen skal vi bidra til videreutvikling av Avarn som et offensivt og attraktivt nordisk sikkerhetsselskap. Leveranseavtalen er av stor strategisk betydning for oss fordi den omfatter bredden av Tech Mahindras produkter og tjenester, fra PC-hjelp og driftstjenester til innsikt, data og teknologi til en sikkerhetsbransje i endring, sier Mukul Dhyani, Senior Vice President og ansvarlig for Kontinentale Europa i Tech Mahindra.