Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss
Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

Nokas inngår samarbeid med stor aktør innen IoT- alarmmarkedet

Det svenske teknologiselskapet Skyresponse har store ambisjoner og mener avtalen med Nokas gir stort vekstpotensial innen alarmstasjonstjenester.

Nokas i Sverige har hatt et nært samarbeid med Skyresponse i flere år. Dialogen med Skyresponse i Norge startet gjennom ett nytt sporingsprodukt som OMC hentet fra Sverige. Sporingsproduktet er app- basert og kan installeres på Androide og iPhone telefoner. Løsningen er integrert i Skyresponse- plattformen og bruker alarmbehandlingsprogrammet, Skyresponse: central, for mottak og behandling av alarmer. Det er dette alarmmottakssystemet som nå implementeres i Nokas.

Skyresponse: central åpner for at kunden selv kan ta ansvar og stilling til hvem som skal motta alarmene fra egne enheter. Dette betyr at sluttkundene kan beslutte at enkelte type signaler skal sende til eget driftspersonell, mens andre alarmer med høyere prioritet sendes til Nokas OMC. Løsningen er fleksibel slik at kunden kan sette eget regelsett basert på tid på døgnet og dag i uken.

- Vi er glade for nå å bli Skyresponse sin foretrukne partner i Norge, forteller regionssjef Reidar Skåli i Nokas OMC. Med dette samarbeidet har vi nå fått på plass en bredere plattform for vår IoT satsing.

Tradisjonelle alarmmottak er ifølge Reidar Skåli rettet og spesialisert mot sikkerhetsløsninger med høyt fokus på godkjenninger og graderinger, mens nyere teknologier som gir måledata, trendrapporter og digitale verdier, har vært vanskelig å tilby tjenester på uten å bruke kundens eksisterende løsning.

- Skyresponse: central er integrert med vårt eksisterende alarmmottak som fortsatt vil være vårt hovedsystem for alarmbehandling, men nå står vi bedre rustet for å kunne ta imot og behandle signaler fra ny teknologi.

Et marked i konstant endring

Reidar Skåli mener styrken i Skyresponse- løsningen er at det svenske selskapet jobber målrettet mot IoT- løsninger, og at de i tillegg har et eget utviklingsmiljø som hurtig integrerer nye systemer i deres plattform.

- Dette er viktig for Nokas fordi markedet er i konstant endring. En utviklingstid på flere måneder vil være alt for kostbart og ressurskrevende for å få økonomi i tjenesten ut i markedet, sier han.

Han forteller videre at Skyresponse har laget en unik løsning i forhold til andre IoT plattformer, hvor grensesnittet fungerer som et kommersielt alarmbehandlingsmottak, og hvor Nokas kan levere tjenester til en rekke uavhengige kunder i samme system.

- Andre løsninger vi har vurdert gir god støtte for IoT, men fungerer ikke så godt i ett kommersielt perspektiv slik vi selger og leverer våre tjenester, sier han.

Skyrespons skryter av samarbeidet

Skyresponse sendte selv ut en pressemelding nylig hvor de skryter av det strategiske samarbeidet som er inngått med Nokas. Her skriver de blant annet at de er sikre på at Nokas vil dra stor nytte av systemintegrasjonen ved å kunne tilby flere nye responstjenester til markedet.

«Partneravtalen med Nokas gir våre andre samarbeidspartnere som har behov for garantert respons fra en profesjonell aktør muligheten til å tilby en rekke tjenester til sine sluttkunder.» Marcus Ullholm, Business Area Manager – Alarm Response Centres.

Du kan lese hele pressemeldingen deres her

Betydelig samarbeid med andre  IOT aktører

Skyresponse samarbeider i dag med flere store aktører på sikkerhetsmarkedet og støtter blant annet produkter fra Axis, Climax, Doro Care, SRT og Twig i tillegg til at de integrerer mot andre betydelige aktører innenfor IoT. Dette åpner for at store deler av IoT markedet støttes. Ett av fokusområdene til Skyresponse er Care, og de har allerede integrert den nye helseprotokollen SCAIPE i sine løsninger.