Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss
Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

Årets lønnsoppgjør går til mekling

Partene ble ikke enige innen fristen torsdag 14. mars, det betyr at årets lønnsoppgjør går til mekling.

Forhandlingene pågikk frem til 14. mars, og omfatter alle NHOs medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtale med et eller flere forbund innenfor LO eller YS.

En eventuell streik kan tidligst starte mandag 1. april ved arbeidstidens begynnelse. LO og YS varslet den 27. mars om hvilke bedrifter og antall organiserte som vil bli tatt ut i en eventuell streik. Nokas er et av de sikkehetsselskapene som vil bli berørt. Vi jobber med å skaffe oss oversikt over mulige konsekvenser. Informasjon er også lagt ut på NHOs nettsider.

Mekling begynner den 30.mars og har en frist for enighet kl. 00:00 den 31.mars.

Dersom Tariffoppgjøret 2019 fører til at noen av våre medarbeidere blir tatt ut i streik, vil vi likevel holde virksomheten i gang så lenge som mulig. Viser det seg at streiken ikke gjør det mulig å holde virksomheten i gang på rasjonell måte, må bedriften permittere helt eller delvis. Ved streik eller permitteringer vil vi tilstrebe å holde våre kunder løpende orientert om hvilke konsekvenser dette vil måtte medføre for tjenestene vi leverer.

For oppdatert informasjon anbefaler vi å lese mer på NHO's nettsider

Kunder som har spørsmål vedrørende dette, kan også kontakte sin kundekontakt i Nokas direkte, eller ringe oss på tlf. 915 02580