Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss
Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

Stopper nysalg av Hikvison produkter

Avarn Security-konsernet har besluttet å stoppe nysalget av kameraovervåkingsprodukter fra det kinesiske selskapet Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd etter forsterket mistanke om at selskapet bidrar til brudd på internasjonale menneskerettigheter.

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd er et globalt teknologiselskap fra Kina som de siste årene har levert kameraovervåkingsprodukter deriblant til Avarn Security selskapene i Norge, Sverige og Finland, inkludert AS Skan-kontroll i Norge.

I fjor kom det rapporter blant annet fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, hvor det fremkom økt mistanke om at det kinesiske selskapet bidro til brudd på internasjonale menneskerettigheter.

Kommunikasjonsdirektør i Avarn Security, Ådne Mauritzen, opplyser at de i fjor høst besluttet å starte en egen granskning av selskapet for å forsikre seg om at Hikvision kunne dokumentere etterlevelsen av leverandørforpliktelsene sett i lys av de nye opplysningene som fremkom. I dette arbeidet fikk Avarn Security også bistand fra ekstern ekspertise til blant annet å identifisere forretningsetiske risikoer og /eller bevis på uetisk eller ulovlig aktivitet.

- Vi tar alltid slike varsler på alvor og er bevisst på ansvaret vårt om å tilknytte oss leverandører og samarbeidspartnere som etterlever våre etiske retningslinjer. Gjennom jevnlige revisjoner og ved mistanke om brudd, ønsker vi å forsikre oss om at våre leverandørforhold og kontraktbetingelser ikke er i strid med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Derfor besluttet vi å gjennomføre denne granskningen, sier han.


Økt risiko

Gjennom den grundige revisjonen forteller Mauritzen om en styrket mistanke og økt risiko for at det kan foreligge kritikkverdige forhold hos leverandøren. Han er tydelig på at de nye funnene ikke er forenlige med Avarn Securitys etiske retningslinjer, og at dette derfor nå får følger for det videre samarbeidet med Hikvision.

- Vår samlede vurdering er at det nå er en økt risiko for at Hikvison-selskapet bidrar til brudd på internasjonale menneskerettigheter nedfelt i FN-konvensjonen hvor det er grunn til å tro at de kan ha en rolle i krenkelsene som foregår mot de etniske minoritetene i Xinjiang-provinsen. Ulike media har også nevnt Hikvisions lenker til den kinesiske militærindustrien som urovekkende. Vi har derfor besluttet å foreta en styrt avvikling av leverandørforholdet, sier Mauritzen.

 

 Stopper salg av Hikvision til nye kunder

Mauritzen opplyser at dette i første omgang betyr at Avarn Security-konsernet stopper alt nysalg av Hikvison-produkter.   

- Vi kommer fremdeles å utføre service, support -og reklamasjonsarbeid på eksisterende Hikvision-utstyr fremover for å ivareta garantiansvaret vårt. Bortsett fra dette stopper alle nye leveranser opp, sier han.

Når det måtte oppstå behov for utskifting til nytt utstyr, opplyser han at Avarn Security vil kunne tilby tilsvarende eller forbedrede produkter fra andre godkjente leverandører til svært konkurransedyktige priser.

- Vi beklager selvsagt eventuelle konsekvenser dette medfører for våre kunder, men ber om forståelse for beslutningen vi har tatt. Skal vi innfri våre kunders forventinger, så innebærer dette også at vi tar vårt etiske ansvar på alvor. Etterlevelse av menneskerettigheter står sentralt over hele verden. For å erstatte Hikvision sortimentet, har vi allerede kommet langt i dialogen med ulike produsenter for å finne nye og kundevennlige løsninger, som jeg håper både nye og eksisterende kunder vil ta godt i mot, avslutter han.

Informasjon om Avarn Securitys etiske retningslinjer

Avarn Security ønsker å opprettholde et høyt etisk nivå i sin forretningsvirksomhet. Våre aktiviteter skal på ingen måte komme i konflikt med internasjonalt anerkjente menneskerettighetskonvensjoner.

Avarn Security anerkjenner det enkelte individs verdi uavhengig av etnisitet, religion, seksuell legning, kjønn, sivilstatus og funksjonshemminger. Vi tar sterk avstand fra alt barnearbeid, tvangsarbeid og svart arbeid.

Avarn Security vil velge leverandører og andre samarbeidspartnere som deler vårt syn på menneskerettigheter og vårt etiske fundament. Vi samarbeider med våre kunder for å sikre at kontraktbetingelser ikke er i strid med menneskerettighetskonvensjonene.