Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Unik samarbeidsavtale mellom politiet og sikkerhetsbransjen signert i dag

Norge er først ute i Europa med å formalisere et tett samarbeid mellom politi og vektere. I dag ble avtalen underskrevet av politidirektør Odd Reidar Humlegård og NHO-sjef Kristin Skogen Lund. - Dette er en viktig milepæl for hele bransjen. Avtalen er en anerkjennelse av bransjen og ikke minst bidrar den til å tydeliggjøre rolle- og ansvarsfordelingen mellom politiet og sikkerhetsbransjen, sier konsernsjef Heine Wang. (foto NHO)

NHO Service og Oslo politidistrikt utviklet i 2015 en praktisk veileder som beskriver hvordan sikkerhetsbransjen og politiet kunne samhandle bedre innenfor dagens lovverk. Veilederen ble prøvd ut i et pilotprosjekt. Erfaringene er meget gode. Det har ledet til at politi og vektere over hele landet formaliserer et tett samarbeid. Det betyr alt fra informasjonsutveksling i hverdagen til felles øvelser, krise- og beredskapsarbeid.

Bransjen har mye å være stolt av

- I den nye politireformen står det mye om at vi i politiet skal samarbeide tettere både med offentlige etater og ikke minst med privat sektor. Politiet har en betydelig interesse av å samarbeide bedre og trekke veksler på hverandres ressurser, sa direktør Odd Reidar Humlegård i Politidirektoratet (POD) da avtalen ble underskrevet i dag.

- Det er omtrent like mange vektere som det er politifolk i Norge. Det er vanskelig å se hvordan vi kunne klart oss uten dere. Sikkerhetsbransjen har mye å være stolt av. Dere står for ryddighet, ordnede former og er velutdannet. Det er høyt nivå på teknikk og kapasitet. Allerede i neste uke samler vi alle landets politimestere til et møte og da vil denne avtalen stå på agendaen. Nå blir det opp til de lokale politimestrene å ta dette budskapet med seg ut i distriktene, sa Humlegård.

Mye å tjene på et formalisert samarbeid.

En fornøyd NHO-sjef Kristin Skogen Lund understreket viktigheten av å få samarbeidet formalisert.

- Vi har mye å tjene på å samarbeide tettere. Vekterne er til stede over hele landet og gjennom økt samhandling med politiet vil vi kunne forebygge mer kriminalitet, takle kriser og uforutsette hendelser bedre, samt bidra til en bedre ressursutnyttelse, sa hun.

Hun understrekte at sikkerhetsbransjen ikke skal bli det nye politiet.

- Vi skal ikke gå politiet i næringen, men bidra til felles beste. Vi skal også være stolte av at denne avtalen er unik i europeisk sammenheng. Vi har fått tilbakemeldinger fra Europakommisjonen som anerkjenner hva vi har fått til, og hvor de anbefaler andre land om å gå i samme retning som oss. Det er motiverende å vite at vi leder an. Denne avtalen forplikter og vil bidra til økt ansvarlighet og kompetanseheving i bransjen, sa Kristin Skogen Lund.

Hun benyttet også anledningen til å takke POD for meget godt samarbeid om utarbeidelse og ferdigstillelse av ny nasjonal grunnopplæring for vektere som startet opp 1. januar 2018.

Avtalen er en annerkjennelse til bransjen

Både konsernsjef i Nokas, Heine Wang og konsernsjef i Securitas, Martin Holmen, var til stede under signeringen av den historiske avtalen. De uttrykte begge glede over at avtalen nå er formalisert gjennom et forpliktende samarbeid og at den innebærer en milepæl for bransjen. Begge mener de at avtalen er en stor anerkjennelse av sikkerhetsbransjens arbeid gjennom mange år.

- Vi er en viktig ressurs å spille på, både i det daglige sikkerhetsarbeidet og under krevende beredskapssituasjoner, sa Heine Wang. Denne avtalen sikrer oss i tillegg en viktig rolleavklaring. Vi skal ikke drive med politiarbeid, men være en ressurs politiet kan spille mer på når politiet trenger det. Husk at vi representerer en bransje med rundt 10.000 vektere i Norge. Ofte er vi først på stedet når noe skjer. Jeg vil også benytte anledningen til å rette en stor honnør til Runar Karlsen, fagsjef for sikkerhet i NHO Service. Gjennom mange års arbeid har vi ved hans hjelp nådd en viktig milepæl, mye takket være hans rolle og innsats.