Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss
Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

Klimarapport

Klimaregnskap 2021

Rapporten for Avarn Security Norges klimaregnskap er utarbeidet av Asplan Viak. Den beskriver metode og resultater fra en gjennomgang av Avarn Security Norges klimaregnskap for 2021 ved bruk av klimakostmodellen.

Klimaregnskapet er fotavtrykksbasert, noe som betyr at alle klimabidrag inkluderes, både direkteutslipp, utslipp bundet i innkjøpt energi, og klimagassutslipp som følge av vare- og tjenestekjøp. Utgangspunktet for analysen er regnskap og økonomiske utslippsfaktorer, supplert med fysiske data for noen kategorier.

Klimaregnskapet til Avarn Security Norge viser et totalt klimafotavtrykk på 9 200 tonn CO2e i 2021, med fordeling på ulike kategorier som vist under.

 

 

imagekkjrk.png

 

 

Overordnede resultater

Det samlede fotavtrykket til Avarn Security Norges virksomhet i 2021 er beregnet til 9 200 tonn CO2e. Tabellen under viser det totale klimaregnskapet og bidrag fra ulike kategorier. Scope 1 (direkteutslipp fra biler) utgjør 19% av utslippene, mens scope 2 (utslipp fra innkjøpt energi) utgjør 7%. Scope 3 (indirekte utslipp fra innkjøpte varer og tjenester) utgjør 75%, hvor teknisk utstyr er største kategori.

 

image5aw.png

Se også