Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss
Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

Kriseledelse

Det er ikke et spørsmål om du skal håndtere en alvorlig uønsket hendelse, men hvordan du skal gjøre det!

Uønskede hendelser er ofte som dominobrikker. Den ene hendelsen utløser den neste og situasjonen eskalerer raskt til en krise som kan ramme arbeidsplassen unødig hardt.

Gjennom våre kurs i krise- og beredskapsledelse tilfører vi kompetanse til deltakere som ikke nødvendigvis håndterer kriser til daglig. Vi har fokus på enkelhet, forebyggende prosesser, tydelig struktur og organisering av krisegruppen.

Våre kurs balanserer både teori og praktiske øvelser med erfarne instruktører med formal- og realkompetanse. Deltakerne tilegner seg kunnskap og en felles forståelse for hva som kreves for god og sømløs krisehåndtering, samt et godt grunnlag til selv å vurdere egen beredskapsevne i egen organisasjon.

Styringssystemer for kriseledelse

Vi har lang erfaring med bruk og tilpasning av ulike typer elektroniske krisestøtteverktøy. For oss er det viktig at verktøyet kan brukes på både mobiltelefon, nettbrett eller PC og at vi kan tilpasse systemet til den organisasjonen/kunden som skal bruke det. Kostnader, krav til opplæring og brukergrensesnitt må stå i forhold til kundens ambisjons- og beredskapsnivå. Derfor samarbeider vi med leverandører av flere typer elektroniske krisestøtteverktøy. Kjernefunksjoner ivaretar behov som varsling, loggføring, tilgang til sjekklister og planverk i en App. Men kan enkelt eskaleres opp til komplette og sømløse system for å ivareta komplekse behov og krisehåndtering i større organisasjoner. Sammen med våre leverandører har vi krisestøtteverktøy for enhver anledning.

Beredskapssentral

Vi har en døgnbemannet beredskapssentral med profesjonelle sikkerhet- og beredskapsrådgivere på vakt for å gi kundene våre prioritert og tidskritisk støtte ved alvorlige uønskede hendelser. En rask og korrekt innsats vil erfaringsvis være avgjørende for å lykkes med proaktiv og målrettet kriseledelse. I tillegg til profesjonelle kriseledere, formidler vi også praktisk støtte til alle døgnets tider, som f.eks vakthold, krisepsykolog, juridisk bistand, cyber-kapasiteter og håndverkstjenester. Gjennom beredskapsavtalen blir våre beredskapsrådgivere en del av kundens 24/7 beredskapsorganisasjon og beredskapsevnen styrkes gjennom profesjonell rådgivning, ressurser og utstyr.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss om dette, eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.