Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss
Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

Øvrige kurs

Avarn Security-skolentilbyr kurs skreddersydd for din virksomhet

Arbeidsvarsling og trafikkdirigering

Få opplæring i aktuelt regelverk slik at du er kvalifisert for å jobbe med arbeidsvarsling og trafikkdirigering.

Brannvernlederkurs

Kurset dekker lovverkets krav til opplæring av brannvernledere i bedrift.  Det gis en grundig innføring i brannteori og innsats ved brann samt utløst alarm.  Internkontroll og dokumentasjon av brannvernarbeid vektlegges.

Farlig gods

Lær å kjenne igjen hva som er farlig gods og hvordan du skal reagere hvis uhellet er ute.

Industrivern

Brannvern og førstehjelp for industribedrifter samt grunnleggende industrivern.  Kundens risikobilde er bestemmende for kursets innhold og lengde, med en generell og en kundespesifikk del.

ISPS

Avarn Security-skolen gir deg opplæring som gjør deg i stand til å ivareta dine oppgaver knyttet til sikkerheten ved havneanlegg som omfattes av ISPS regelverket.

Kriseledelse

Gjennom våre kurs i krise- og beredskapsledelse tilfører vi kompetanse til deltakere som ikke nødvendigvis håndterer kriser til daglig. Vi har fokus på enkelhet, forebyggende prosesser, tydelig struktur og organisering av krisegruppen. Les mer her

Rusmisbruk og avhengighet

Rusmisbruk er en voksende samfunnsutfordring og rammer alle samfunnslag, både privat og på arbeidsplassen. Riktig håndtering på et tidlig tidspunkt er ofte avgjørende.

Vårt kurs setter ansatte og ledere i bedre stand til å håndtere dagens samfunnsutvikling innenfor rusfeltet. Kurset har en praktisk tilnærming som er forankret i instruktørenes bakgrunn fra politiet og vil i løpet av 4 timer tilføre deltakerne kunnskap om rettigheter og plikter, juridiske grensesnitt, ruskunnskap, forebyggende tiltak, hvordan avdekke rusmisbruk, tegn og symptomer og håndtering ved mistanker/personalsak på arbeidsplassen.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss om dette, eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.