Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss
Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

Vår kartlegging gir deg grunnlag til å ta gode beslutninger

Det generelle trusselbildet er i kontinuerlig endring og anslag mot våre verdier blir mer omfattende og mer brutale.

Sikringsrisikoanalyse

En sikringsrisikoanalyse er samstemt med kriminalitetsutviklingen i samfunnets generelt og dekker behovet for å gi et troverdig grunnlag for videre beslutninger. Analysen er i hovedsak bygget opp ved bruk av 2 ulike metoder, en sikringsvurdering (NS5814) og en sikringsrisikoanalyse (NS5832).

Analysen benyttes på generelt grunnlag for å få en oversikt over kvaliteten på grunnsikringsnivået man har i dag og den gir en faglig vurdering av hvilket grunnsikringsnivå man bør ha. Analysen er en kartlegging som gir grunnlag for beslutninger.

Analysen benyttes også mot konkrete utfordringer, eksempler på dette kan være; Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom, gjennomføring av arrangement, etablering av nye virksomheter i utlandet eller beskyttelse av høyrisiko verdier som gull, kunst, medisiner, våpen, forskning, kontanter, informasjon og tilsvarende under både produksjon, transport og lagring.

Sikringsrisikoanalyse

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss om dette, eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.