Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss
Chat med oss - hverdager mellom kl. 8:00 - 16:00

Åpenhetsloven

CSR og Åpenhetsloven

Avarn Security har startet med kartleggingsarbeid og vi vil informere på denne siden om progresjon, fremgang og status. 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon i følge Forbrukertilsynet.  

Som kunde av Avarn Security AS skal du være trygg på at vår virksomhet ivaretar alle lovkrav,regler og regulatoriske krav. 

 

Avarn Security imøtekommer alle spørsmål knyttet til Åpenhetsloven og har allerede flere dokumenter som viser til våre interne rutiner, og har allerede blitt vurdert på flere av lignende punkter innenfor denne loven igjennom Eco Vadis leverandørportal.  

Vår Corporate Social Policy sier blant annet:  

Avarn Security er en del av samfunnets infrastruktur, og vi tar dette ansvaret på alvor. Vi skal være en sentral aktør og en pådriver i sikkerhetsbransjen for å øke profesjonaliteten og omdømmet i bransjen, og gjennom dette arbeidet bidra til økt bærekraft.  

Vår forretningsfilosofi er bygget på et sett med kjerneverdier som er grunnlaget for selskapets utvikling og suksess. Våre verdier er Samarbeid, Pålitelighet, Handlekraft og Engasjement. 

 • Våre aktiviteter skal på ingen måte komme i konflikt med internasjonalt anerkjente menneskerettighetskonvensjoner. 
 • Vi vil utføre vårt arbeid med respekt for- og med hensyn til miljøet. 
 • Vi er en samfunnsengasjert virksomhet, og skal være en aktiv medspiller innen den samfunnsdebatten som berører våre virksomheter.
 • Vi er forpliktet til å ha en høy etisk standard i all vår virksomhet for å sikre en høy grad av integritet hos våre ansatte og hos selskapet. 
 • Vi tar sterk avstand fra enhver form for korrupsjon og bestikkelser.  
 • Vi setter høye krav til våre leverandører basert på vårt eget etiske fundament. 
 • Vi forholder oss fullt ut til alle relevante nasjonale og internasjonale lover og vi skal utøve vårt virke i samsvar med lokale retningslinjer og reguleringer, inkludert det som er bransjespesifikt. 
 • Vi respekterer de fire grunnleggende prinsippene for ansettelsesforhold; frihet til å organisere seg, retten til kollektive forhandlinger, frihet til å velge om man vil være ansatt uten bruk av tvang eller barnearbeid, og at ingen ansatte i Avarn Security skal diskrimineres på bakgrunn av kjønn, farge, etnisitet, kultur, religion, seksuell legning eller funksjonshemming. 
 • I Avarn Security skal det være reell likestilling. Vi ønsker også et mangfold blant våre ansatte. 

 I Avarn Security er man forpliktet til følgende aktiviteter: 

 • Utføre arbeid i henhold til denne policy og vårt etiske fundament (Code of Conduct) 
 • Varsle om kritikkverdige forhold 
 • Bidra til en bærekraftig utvikling 
 • Leverandørvurdering basert på vårt etiske fundament (Code of Conduct) 
 • Samsvarsvurdering mot internasjonale og nasjonale lover og forskrifter 

For og styrke dette har vi følgende sertifiseringer og godkjenninger i Norge:  

ISO 9001/14001  
EN 50518  
Godkjent vaktselskap  

Vi blir også revidert av Eco Vadis leverandørportal årlig, der vi må levere inn oppdatert dokumentasjon og rutiner innenfor miljø, bærekraft, etikk, moral, arbeidskraft og menneskerettigheter.  

Vi bidrar også til bærekraftig utvikling ved at vi holder på og utvikle vårt eget klimaregnskap sammen med Asplan Viak.  

Vi følger også de krav som stilles i våre sertifiseringer for oppfølging av leverandørlinjen, og herunder også avviksoppfølging.  

Per nå jobber vi med følgende:  

 • Forankre ansvarlighet i organisasjonen 
 • Etablere rutiner og retningslinjer for kundesenter og resten av organisasjonen 
 • Etablere rutiner for håndtering av informasjonsplikten 
 • Starte aktsomhetsvurderingen av våre leverandører