Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Olav Thon gruppen forlenger med Nokas i inntil syv nye år.

Inger Anette Lorentzen i Nokas er svært glad for at Olav Thon Gruppen fortsetter med Nokas som sikkerhetsleverandør i inntil 7 nye år.( Foto: Nokas)
Inger Anette Lorentzen i Nokas er svært glad for at Olav Thon Gruppen fortsetter med Nokas som sikkerhetsleverandør i inntil 7 nye år.( Foto: Nokas)

mandag 20. mai 2019

Fortsetter med kjøp av sikkerhetstjenester til kjøpesentre, hoteller og eiendommer verdt flere hundre millioner kroner. - Målinger av tilfredshet med leveransen har økt gjennom avtaleperioden og har nådd et svært høyt nivå, sier sikkerhetssjef Ola Stavnsborg i Olav Thon gruppen

Olav Thon Gruppen eier ca. 500 næringseiendommer totalt, og eier og forvalter 80 kjøpesentre, samt 72 hoteller i Norge. Helt siden 2012 har Nokas hatt ansvaret for sikkerheten til Olav Thon Gruppen. Nåværende avtale utløper i 2020. Avtalen som er verdt flere hundre millioner kroner forlenges nå frem til 30. september 2024, med mulighet for ytterligere forlengelse i inntil tre nye år.

 Den betydelige sikkerhetsavtalen omfatter leveranse av stasjonært- og mobilt vakthold, alarmovervåking, abonnementer, utrykning, kurs og verditransport på kjøpesentre, hoteller og eiendommer. Nokas har allerede sikret seg leveransene av kameraovervåking frem til 2024 hvor nærmere 4500 overvåkningskamera driftes og vedlikeholdes av Nokas. I tillegg leverer Nokas sikkerhetstjenester på en rekke av de svenske kjøpesentrene til Olav Thon Gruppen.

- Målinger av tilfredshet med leveransen fra Nokas har økt gjennom avtaleperioden og har nådd et svært høyt nivå, sier sikkerhetssjef Ola Stavnsborg i Olav Thon Gruppen. Vi er nok en krevende kunde, og har til dels vært det med vilje. Nokas har respondert meget bra på å bli utfordret i samarbeidet, både løsningsmessig og i de administrative og merkantile prosessene. Nokas utfordrer også oss med jevne mellomrom i sikkerhetsspørsmål, og de er lette å spørre til råds. De har i tillegg utviklet gode systemer og løsninger uavhengig av Olav Thon Gruppen, som vi har dratt nytte av.Key Account manager for tjenesteutvikling i Nokas, Inger Anette Lorentzen, er godt fornøyd med at Nokas får fortsette sikkerhetsleveransene i mange år fremover.

- Vi takker for tilliten som Olav Thon Gruppen har vist oss gjennom flere års samarbeid allerede, og gleder oss nå til å utvikle leveransene våre videre i takt med de høye forventningene og kravene som stilles gjennom avtalen i årene som kommer. At vi scorer høyt på tilfredshet, vitner om at vi har dyktige medarbeidere som dag etter dag leverer god kvalitet og et høyt servicenivå. Jeg oppfatter at Olav Thon Gruppen ser verdien av å ha en sikkerhetspartner som både kan være fleksibel og kunne snu seg raskt, samtidig som vi jobber konstruktivt med de langsiktige målene, sier Inger Anette Lorentzen.