Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Avarn Security kjøper Security Norway

Avarn Security kjøper vaktselskapet Security Norway AS med virksomhet i Kristiansund og Ålesund
Avarn Security kjøper vaktselskapet Security Norway AS med virksomhet i Kristiansund og Ålesund

mandag 1. mars 2021

Avarn Security har inngått avtale om å kjøpe Security Norway AS sin virksomhet. Med oppkjøpet fortsetter Avarn Security den kraftige veksten selskapet har hatt innenfor næringer som olje og gass samt fiskerinæring og verftsindustri.

Security Norway er et godkjent vaktselskap med hovedkontor i Kristiansund og avdelingskontor i Ålesund. Selskapet har rundt 40 ansatte og har spesialisert seg på vakttjenester innen beredskapstjenester, fortøyningstjenester, sentervakthold, svinntjenester, ISPS-vakthold, stasjonære vaktoppdrag og sikkerhetstjenester til blant annet oljeindustrien.

- De siste årene har vi opplevd en god vekst i selskapet. Nå mener vi tiden er inne til å ta nye steg og er derfor godt fornøyd med å få Avarn Security som nye eiere. Avarn Security er en solid og ledende sikkerhetsaktør i det nordiske markedet, og jeg har tillit til at de vil kunne videreutvikle de gode kundeforholdene vi har etablert, sier daglig leder i Security Norway, Robert O. Glærum.

 Avarn Security sitt heleide datterselskap Skan-kontroll er allerede inne på eiersiden i Security Norway med en aksjepost på 34%.

Alle ansatte i Security Norway vil bli innlemmet i Avarn Security, hvor blant annet Glærum selv er tiltenkt en markedsrettet rolle fremover.

- Jeg gleder meg til å fortsette og jobbe med sikkerhetstjenester i Avarn Security, og er overbevist om at kundene vil få tilgang på et enda bredere produktspekter gjennom dette salget, avslutter Glærum.

Styrker konkurransekraften
Country Managing Director i Avarn Security, Kjell Frode Vik, mener at oppkjøpet er et viktig signal til markedet om selskapets satsing i regionen.

- Security Norway er godt forankret i et viktig geografisk markedsområde for oss. Gjennom oppkjøpet øker vi vår tilstedeværelse og styrker konkurransekraften vår betydelig i regionen. Security Norway har mange dyktige medarbeidere som vi gleder oss til å ta imot. Det blir viktig for oss å kunne videreføre den kompetansen og erfaringen de besitter.

- Vi ønsker alle kunder i Security Norway velkommen til oss, og ser frem til fortsette det gode arbeidet med å trygge både mennesker og verdier. Sammen med ledelsen i Security Norway skal vi sørge for at kundene får en positiv opplevelse av oss som deres nye sikkerhetsleverandør, sier Kjell Frode Vik.